Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


100507
Hva er det i veien med oss menn?
Av Kjell Erland Pedersen, Rødt Harstad

I de siste ukene har det kommet flere rystende undersøkelser om forholdet mellom kvinner og menn.  Annenhver mann i Norge meiner kvinner som flørter åpenlyst, selv er ansvarlige hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep.  En annen undersøkelse viser at ni av ti voldtektsanmeldte ikke blir dømt.  I tillegg til dette viser ei måling at fire av ti kvinner har blitt utsatt for truende seksuell oppmerksomhet.

Konsekvenser av flørting
Undersøkelsen om hvilke konsekvenser som kan møte kvinner som flørter åpenlyst, ble gjort av TNS Gallup for Amnesty i samarbeid med Reform ressurssenter for menn.  500 menn hadde blitt spurt, og halvparten ga uttrykk for at kvinnene hadde seg sjøl å takke hvis de ble utsatt for seksuelle overgrep.  I denne sammenhengen må et seksuelt overgrep bety alt fra uønska beføling og antasting til voldtekt.  Denne undersøkelsen stiller store spørsmålstegn ved oss menn og vår mentale tilstand og sosiale intelligens.  Hvordan skal kvinner oppfatte en slik undersøkelse?  Det er ikke urimelig å si at denne undersøkelsen bekrefter at kvinner må se på alle menn som mulige overgripere og voldtektsmenn.  Det er nå slik at det ikke er mulig å se på en mann at han er en mulig seksuell overgriper.  Så for å garantere seg må kvinner legge inn den muligheten at alle menn er overgripere.  At halvparten av oss menn har denne oppfatninga er et nedslående og alarmerende siffer.
 

Fantasifulle forslag
I kjølvatnet av denne undersøkelsen dukka det opp ulike ”eksperter”, som kom med forskjellige forslag om hva som måtte gjøres for å rette på misforholdene.  En sosialviter sa at opplæringa av menn hadde svikta, og at det måtte settes inn ressurser for å lære gutter og unge menn hva som er akseptable sosiale omgangsformer mellom kvinner og menn.  Tull!  Når noen stjeler fra ei forretning, legger en ikke skylda på butikken for å ha alle de fristende varene utstilt.  Når en person kjører for fort, legger en ikke skylda på veivesenet for at de har retta ut veien og på den måten inviterer til råkjøring.  Hva som er rett og galt i denne sammenhengen er godt kjent, og alle aksepterer at den skyldige får et forelegg eller blir dømt til fengselsstraff.  Slik er det og må det være også når det gjelder seksuelle overgrep.  Hva som er rett og galt er kjent, og konsekvensene av voldtekten burde være domfellelse og straff.  Ferdig med det.  Hvis ikke menn aksepterer at seksuelle overgrep er utillatelig, er det å håpe at et mulig fengselsopphold skal kunne virke preventivt.
 

Er flørting en invitasjon?
Menn og kvinner er til dels veldig forskjellige.  Derfor gjelder det forskjellige regler for kjønnene.  Når kvinner flørter kan det være en invitasjon til sex, men det behøver ikke være det.  I svært mange tilfeller er det det ikke.  Det skulle menn ha masse erfaring om.  Det ser ut som menn har lite kunnskap om hva som går for seg inne i kvinnehodene.  Det er sørgelig, for det er det som er viktig.

Ei kvinne har rett til av avbryte en flørt når som helst.  Hun har rett til å ombestemme seg når som helst.  Om hun inviterer en mann heim til seg, er det ikke en lovnad om kjønnslig omgang.  Det kan være mye som innvirker på det.  Mannens oppførsel og framferd i løpet av kvelden kan redusere hennes interesse.  Om hun og mannen er havna til sengs og er godt i gang med nytelsen, har hun rett til å avbryte opplegget og trekke seg.  En klok mann aksepterer det, og er han heldig får han ei forklaring.  Det kan være han som er årsaken, men det behøver det ikke å være.  Det er så mye som spiller inn.

Domstolenes fallitt
Det er godt kjent at utrolig mange utpekte voldtektsmenn slipper unna.  Statsadvokaten satte i 2005 ned ei gruppe som skulle se nærmere på politi- og påtalemyndighetenes saksbehandling i voldtektssaker.  Tallmaterialet viste at for åra 2003-2005 ble det totalt anmeldt 2600 voldtekter.  Blant disse ble det tatt ut bare 428 tiltaler som endte i 316 domfellelser. Bare 12 % ble dømt, og henleggelsesprosenten var heile 84.  Konklusjonen er sjølsagt at det ikke går 2200 uskyldige rundt i samfunnet.  I tillegg veit vi at mange voldtekter og voldtektsforsøk ikke blir anmeldt.  Risikoen for å stå til ansvar for et seksuelt overgrep er derfor ekstremt liten.  Fellestrekkene for voldtektsdommene er at fornærmede og tiltalte kjente hverandre.  Der det skjedde var som oftest i fornærmedes bolig, mistenktes bolig eller deres felles bolig.  Mistenkte nekta sjelden for at det hadde foregått seksuell omgang, men han hevda at det hadde vært frivillig.

Undersøkelsen viste også, som vi kjenner godt til, at jurymedlemmene i stor grad argumenterte med ”moral” i bevisvurderinga.  Flere jurymedlemmer ga uttrykk for ei moralsk oppfatning av kvinnenes handlemåte i forkant av voldtekten:  ”Pene piker gjør ikke sånt”.  Det ble også uttrykt sympati for overgriperen, at det ville være synd for den kjekke gutten å få livet sitt ødelagt hvis han ble dømt.

Så hva i all verden er i veien med oss menn?